İLKO, ilaç sektöründe Sosyal Diyalog Bilgi Paylaşımı çalıştayına katıldı

21 Eylül 2018

İLKO İlaç olarak üyesi olduğumuz IEIS'in, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile birlikte; T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle İstanbul'da düzenlediği 'İlaç sektöründe Sosyal Diyalog Bilgi Paylaşımı' çalıştayına katıldık. Genel Müdür Yardımcımız Ahmet Uyar, İLKO İlaç Ailesi olarak bu çerçevedeki çalışmalarımızı ve hayata geçirdiğimiz projelerimizi katılımcılar ile paylaştı.